آیا مطمئن هستید ایمیل هایتان به مشتری می رسد یا نه؟

آیا تا به حال برای شما نیز پیش آمده که به این فکر کنید این چند صد ایمیلی که ارسال می کنید به inbox
مشتری خواهد رسید یا نه؟
 
در این اینفوگراف به نکاتی در مورد اینکه چه کنیم و چه نکنیم تا ایمیل هایمان به صندوق ورودی مشتری برود و هرگز اسپم نشود، پرداخته ایم :