مفهوم CPC در تبلیغات اینترنتی

هزینه به ازای هر کلیک، مبلغی که شما به ازای هر کلیک پرداخت می کنید، این بدان معناست که شما وقتی که مخاطبی روی بنر شما کلیک کرد و وارد وب سایت شما گردید هزینه پرداخت می کنید.