چرا برای تبلیغات اینترنتی نیاز به مشاور داریم؟

تبلیغات اینترنتی اگر به گونه ی درستی انجام نشود، هزینه های غیر قابل برگشت زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد، به دلایل زیر شما نیاز دارید که از یک مشاور خبره در این حوزه برای پیش برد اهداف خویش استفاده نمایید:
 • تجربه و تخصص برای انتخاب روش و مکان‌ها و بودجه مناسب
 • ارائه مشاوره تخصصی بر اساس فاکتورهای اصلی تبلیغات (اهداف، جامعه هدف، نیازها و مخاطبین)
 • ابزار و امکانات پیاده سازی تبلیغات
 • مانیتورینگ و چک کردن روزانه تبلیغات
 • ارائه آمار ماهیانه تحلیل شده
 • قرارداد با  وب سایت‌ها برای حفظ حقوق مشتری و پیش بینی موارد تخلفات و مشکلات احتمالی
 • امکان پخش کردن تبلیغات بین چندین وب سایت با کمترین بودجه
 • استفاده از جدیدترین تکنیک‌های تبلیغات رایج در دنیا
 • برنامه ریزی برای رسیدن به بازخورد بیشتر
 • کنترل چرخه فروش
 • استفاده از تخفیف‌ها و موقعیت‌های ویژه تبلیغاتی به نفع مشتریان