مفهوم Landing Page در تبلیغات آنلاین

در تبلیغات اینترنتی یا آنلاین Landing Page که به صفحات جمع آوری کیس های بازاریابی نیز معروف است، صفحاتی می باشند که کاربر با کلیک رو نتایج موتورهای جستجو و یا تبلیغات وارد این صفحات می شود. این صفحات از این جهت که اولین نقطه ارتباطی مخاطبان با یک کسب و کار می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند