نمونه از کاربردپذیری وبسایت

کاربردپذیری هر وبسایت نقشی کلیدی در تعامل کاربران با آن دارد. مخاطبان در مراجعه مجدد به سایتی که نتواند نیاز آن ها به سادگی برطرف کند تردید خواهند نمود.
در یکی از آزمون های کاربردپزیری ما از مراجعان یک سایت درخواست نمودیم که وظایفی ابتدایی را که اصلی ترین کارکرد آن سایت بود انجام دهند و همزمان به ضبط تصاویر مانیتور و کاربران پرداختیم. نتایج حاصله به اندازه ای شگفت آور بود که پرسش هایی اساسی را پیش کشید.رابط کاربری آن وبسایت در حالی که ادعا می شد طراحی پویا داشته و درتعامل با کاربران است، به اندازه ای به اصطلاح بد دست بود که عملا تنها کاربری تزئینی داشته و نمی توانست بدیهی ترین کارها را انجام دهد. مشکل اصلی در اینجا بود که طراحان به اندازه ای در موضوع کار خود غرق شده بودند که نمی توانستند واکنش های یک کاربر معمولی را حدس بزنند.

برای حل این موضوع ما به سنخ شناسی کاربران دست زدیم و مسیر های متفاوتی که هر گروه در برآورده کردن نیازهایشان طی می کنند را از یکدیگر جدا نمودیم. برای روشن تر شدن این تقسیم ما از رنگ و آیکون های کوچکی استفاده نمودیم که سرفصل های گوناگون را به روشنی از هم تفکیک نمود. این گونه بود که در آزمایش های مجدد کاربران می توانستند به راحتی به مقصد خود رسیده و فرایندهای موزد نظر را تکمیل سازند.