بازاریابی محتوا چیست؟

در همه کمپین های بازاریابی، محتوای مناسب مرکز تمام فعالیت ها میباشد.


در دنیای کنونی، مشتریان دیگر از کانال های قدیمی بازاریابی استفاده نمیکنند. آنها تبلیغات تلویزیونی را رد میکنند، به آگهی های روزنامه ها و مجلات بی توجه اند؛ به تازگی نیز دریافتند که دیگر به بنرها و دکمه های تبلیغاتی در اینترنت نیز کمتر اهمیت نشان دهند  .

بازاریابان باهوش در حال حاضر این اتفاقات را دیده و متوجه شده اند که دیگر روش های قدیمی پاسخگوی نیاز شرکتها نیست و این روشها هرلحظه قدرت اثر خود را از دست میدهند. دنیای کنونی دنیای محتواست! در نقل قولی، یکی از غول های بازاریابی حال حاضر دنیا گفته است « محتوا، پادشاه (بازاریابی) است.»

اما بازاریابی محتوا دقیقا چیست؟

بازاریابی محتوا یک روش استراتژیک بازاریابی برای ایجاد محتوای پایدار، مناسب و ارزشمند برای مشتریان خاصی است که آنها را ترغیب میکند فعالیت خاصی را انجام دهند یا نیاز خاصی را در آنها ایجاد میکند.

در واقع هدف بازاریابی محتوا جذب مشتریان و وفادار کردن آنها ست بر اساس ایجاد محتوایی که برای آنها ایجاد ارزش میکند یا میتواند رفتار مشتری یا نیازهای او را به سمتی خاص متمایل سازد.

بازاریابی محتوا یک اتفاق نیست که ناگهان انجام شود، تاثیر خود را بگذارد و نتیجه بلافاصله مشخص گردد؛ بلکه دقیقا برعکس! ایجاد محتوا باید پایدار و در مدت زمان مشخصی باشد که بتواند هدف خاصی را از ایجاد آن محتوا دنبال کرد.

نکته مهمی که در خصوص بازاریابی محتوا وجود دارد این است که کانال پخش آن نمیتواند اجاره ای باشد بلکه باید مخصوص سازمان یا کسب و کار خاصی باشد.

از دید دیگر، بازاریابی محتوا، هنر برقراری ارتباط با مشتریان است بدون این که به آنها چیزی بفروشیم.

در واقع با این روش هیچگاه تمرکز آنها توسط بنرهای آزاردهنده پرت نخواهد شد بلکه، مشتریان برای خواندن محتوای ما تمرکز میکنند. شما به جای نشان دادن محصولات و خدمات خود، اطلاعاتی را به مشتری میدهید که او خود به سمت محصول یا سرویس شما جذب شود.

ایده اصلی بازاریابی محتوا این است که ما، به عنوان یک کسب و کار، با ارائه محتوای مناسب به مشتریان مشخص، باعث ایجاد انگیزه در آنها برای خرید و در نهایت وفادار شدن‌شان شویم.

بیایید در نظر بگیریم شما محتوا ایجاد میکنید اما عنصر ارزشمند برای مشتری را در محتوا خود در نظر نگرفتید. چنین چیزی تفاوت بین بازاریابی محتوا و اطلاعاتی بی ربطی است که شما برای خرید محصول یا خدمت به مشتریان ارائه میدهند.

شما هم ایمیل های اسپمی را دریافت میکنید که در آن محصولاتی که به آنها نیاز ندارید را پیشنهاد داده اند؟ این مطالب برای شما ارزش ندارند بنابراین شما به آنها توجه نمیکنید. بنابراین به عنصر اصلی بازاریابی محتوا پی بردید.

ارزشمند برای مشتری! چطور چینن چیزی ممکن است؟ باید خود را جای مشتری بگذارید، او را بشناسید و سعی کنید جلوتر از خود او نیازهایش را تشخیص داده و محتوای مناسب را به او ارائه دهید تا نیاز خود را بشناسد و به سمت شما بیاید.