با بیان داستان بیشتر بفروشید! (با استفاده از مفهوم علم عصب شناسی) اینفوگرافیک

کدام یک از دو مورد فروش زیر را ترجیح می دهید؟


  • محصول ما بیشترین امتیاز در رضایت مشتری را دارد. این محصول به میزان 33% از محصول شرکت X بهتر است. با خرید آن در پول و زمان خود صرفه جویی کنید.

  • آقای استیو از شرکت X  مشتری محصول ما از شش ماه گذشته تاکنون می باشد. او گفت با خرید این محصول به میزان  nدلار در هزینه های شرکتش صرفه جویی شده است. همچنین این محصول رضایت خاطر تمام کارمندانش را به همراه داشته و همه ی آنها از این محصول راضی بوده اند.

من مطمئن هستم که مورد دوم را بیشتر پسندیده اید. حتی اگر هر دو مورد محتوای یکسانی داشته باشند مورد دوم جذاب تر می باشد.

تصویر زیر را ببینید و دریابید که بیان داستان چقدر بر مشتری تان تاثیر بسزایی دارد.تعداد مشارکت کنندگان در بحث 0 دوست

لیست نظرات


فعال است

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر