ده پیش بینی برای اینترنت مارکتینگ 2015

سال 2014 تغییرات زیادی را در زمینه بازاریابی اینترنتی نشان داد. همچنین رونق عظیمی در زمینه بازاریابی محتوا داشته ایم. سال 2015 یک سال متفاوت است. تغییرات با نرخ های بالا اجتناب ناپذیر است. آیا می توانید حدس بزنید تغییرات در این سال با چه نرخ هایی و تا جه اندازه خواهند بود ؟

اینترنت مارکتینگ