شرکت ابراهیم

شرکت ابراهیم مهم‌ترین ارائه کننده‌ی دستگاه‌های نظافت صنعتی در ایران است. این شرکت، نخست از طریق وب سایت دوست داشتنی لوکوپوک با مجموعه‌ی آرمیتیس در ارتباط قرار گرفت. از آن جایی که شرکت ابراهیم پیشتر و از طریق تجربه‌های مدیر برجسته خود با مزایای تبلیغات اینترنتی و اثر شگرفی که در بازاریابی ایجاد می‌نمایند از طریق آگهی‌هایی که در وب‌سایت‌های آگهی قرار می‌گیرند آشنا شده بود، از ایده‌های تیم کارزار برای استفاده از بستر اینترنت به منظور معرفی محصولات و خدمات خود به سرعت استقبال نمود. سنخ‌شناسی مشتریان نشان می‌داد که مدیران بخش‌های خصوصی و دولتی مهم‌ترین مخاطبان پیام های تبلیغاتی شرکت ابراهیم هستند و بر همین اساس نیز تیم کارزار به طراحی کمپین تبلیغاتی برای این شرکت پرداخت. این کمپین شامل تبلیغات کلیدواژه‌ای در موتور جستجوگر گوگل در زمینه‌های مرتبط، بنرهای تبلیغاتی در وب‌سایت‌هایی که مورد رجوع نخبگان هستند و آگهی‌های تبلیغاتی در سایت‌های ویژه‌ی آگهی بود. به همراه این کمپین مجموعه‌ای اقداماتی شامل طراحی مجدد وب‌سایت و تقویت ابزارهای روابط عمومی با راه‌اندازی سرویس پیامک و ... غیره نیز انجام پذیرفت.

میزان بهره‌وری و پاسخ مناسبی که از تبلیغات اینترنتی برای شرکت ابراهیم به دست آمد به میزانی مثبت و انرژی دهنده بود که این شرکت در زمانی کوتاه بودجه تبلیغاتی خود در اینترنت را به بیش از 20 برابر رسانده و به همراه مشاوره‌های تبلیغاتی کارزار، با قدرت از امکانات تبلیغاتی اینترنت برای گسترش بازار خود استفاده می‌نماید.