شرکت آب‌سکون

شرکت آب‌سکون، مهم‌ترین ارائه کننده‌ی آکواریوم و خدمات طراحی و اجرای دکوراسیون مبتنی بر آکواریوم در ایران است. مسأله‌ی اصلی که توجه این شرکت را به حوزه تبلیغات جلب نمود گسترش بازار و معرفی خدمات خود در ایران بود. هنگامی که گروه کارزار به عنوان زیرمجموعه‌ی شرکت نرمنگاران آرمیتیس در ارتباط با این موضوع قرار گرفت، از آنجایی که تصمیم اولیه این شرکت مبنی بر حضور در بیلبوردهای فیزیکی و سنتی بود، نشست‌های گوناگونی برای معرفی سرویس‌ها و مزایای تبلیغات آنلاین برگزار گردید و در نتیجه سیاست‌های تبلیغاتی آب‌سکون برای حضور قدرتمند در فضای اینترنت ایران مشخص شد.

پیشنهاد ما برای شرکت آب‌سکون ترکیبی از بنرهای تبلیغاتی با فضای صمیمی به همراه کمپین تبلیغات کلیدواژه‌ای در موتور جستجوی گوگل بود. سناریوهای ارائه شده برای بنرهای شرکت آبسکون مبتنی بر این ایده بود که باید ضمن صمیمیت و جذب مخاطبان، به طور ضمنی به مزایای آکواریوم در محیط‌های کاری و خانگی اشاره شود. در ادامه برای مکان‌یابی موقعیت‌های مناسب، با سنخ‌شناسی مخاطبان بالقوه و بررسی سایت‌های گوناگون، فضاهایی انتخاب گردید که اغلب مورد رجوع نخبگان جامعه بود. در زمینه کمپین کلیدواژه‌ای، از آن جایی که کلید واژه‌های مستقیم کفایت نمی‌کرده و به میزان لازم دیده نمی‌شدند، کلید واژه‌هایی مورد استفاده قرار گرفته که توسط اقشار متوسط و بالا و در زمانی که احتمالا با مسأله دکوراسیون درگیر هستند انتخاب می‌شوند. در کنار این کمپین تبلیغاتی، طراحی تازه‌ای هم برای وب‌سایت این شرکت در نظر گرفته شد که با سیاست‌های آب‌سکون در زمینه جذب مشتریان تناسب بیشتری داشته باشد.

نتایج به دست آمده از کمپین تبلیغات اینترنتی آب‌سکون در یک سال اخیر بسیار درخشان بوده است. این نه تنها شامل افزایش رجوع برای کسب اطلاعات است، بلکه به افزایش میزان فروش واقعی و گسترش بازار همراه با افزایش نرخ تبدیل مشتریان نیز اشاره دارد. همکاری و تعامل مناسب و دوستانه ای که میان کارزار و آب‌سکون در یک سال اخیر به وجود آمد به اندازه‌ای دلنشین بود که در خرداد ماه 1391 شرکت آب‌سکون قرارداد تازه‌ای برای ادامه و گسترش کمپین تبلیغات اینترنتی خود با کارزار امضا نمود.