چگونه در نوروز با ایمیل‌مارکتینگ از رقبا سبقت بگیریم؟

ایمیل‌مارکتینگ مثل بازی موش و گربه است. شاید این آمار برای‌تان جالب باشد که بیش‌تر از 1000 تجارت الکترونیک توسط ایمیل مارکتینگ از بین رفته‌است. بنابراین فص