5 موضوع داغ در ایمیل‌مارکتینگ که هر فروشنده‌ای باید در 2017 بداند:

 

جالب است بدانید که ایمیل، تنها شکلی از بازاریابی است که هنوز هم از راه دور کار می‌کند، اما متاسفانه تعداد کمی از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ایمیل مارکتینگ یک ت