ویژگی جدید در میلرلایت صفحه ی لغو اشتراک را خودتان طراحی کنید

با توجه به درخواست های متعدد کاربران، میلرلایت با ایجاد ویژگی جدید دیگر، شما را برای طراحی بهتر خبرنامه، یاری خواهد کرد. با استفاده از این ویژگی می توانید صفحه مربوط به لغو اشتراک را طراحی کنید.

از کجا می توان به این ویژگی در میلرلایت دسترسی پیدا کرد؟

این گزینه در اکانت میلرلایت، در سمت راست، بالای صفحه در ادامه ی گزینه های دیگر قابل دسترسی است.

با کلیک بر روی Unsubscribe page و سپس Edit، دو منوی اصلی را می توانید مشاهده کنید و به این ترتیب می توانید صفحه ی لغو اشتراک و سپس صفحه ی تایید آن را طراحی کنید.

چگونه می توان صفحه لغو اشتراک را طراحی کرد؟

برای استفاده از این ویژگی ابتدا از تنظیمات صفحه ی لغو اشتراک یعنی قسمت های unsubscribe settings و گزینه ی اول Unsubscribe from all groups شروع می کنیم.

با انتخاب این گزینه باعث می شوید که مشترک شما اگر در تمام گروه های شما عضو باشد و لغو اشتراک کند به طور کلی جزء مشترکینی شود که لغو اشتراک کرده اند و دیگر خبرنامه ایی برای آن ارسال نمی شود.

اما استفاده از گزینه دوم یعنی Only remove from selected groups این گونه نیست.

به عنوان مثال شما در اکانت خود سه گروه دارید که هر سه گروه شامل ایمیل های مشترکی هستند، زمانی که تنها به یک گروه ایمیل ارسال می کنید و برای طراحی صفحه ی لغو اشتراک خود از گزینه ی Only remove from selected groups استفاده می کنید، زمانی که مشترکین این گروه لغو اشتراک را کلیک کنند تنها از همین گروه به عنوان مشترکی که لغو اشتراک کرده است حذف می شوند و در گروه های دیگر به عنوان مشترک اکتیو باقی می مانند.

صفحه ی لغو اشتراک را طراحی کنید

با استفاده از تب Design می توانید صفحه لغو اشتراک خود را به هرشکلی که تمایل دارید با استفاده از گزینه های موجود تغییر دهید به عنوان مثال فونت های موجود در متن، رنگ بردر ها و ... را تغییر دهید.

دکمه ی لینک لغو اشتراک را تغییر دهید
هم چنین شما می توانید دکمه ی مربوط به لینک لغو اشتراک را تغییر دهید. زمانی که مشترکین شما لغو اشتراک را کلیک می کنند با کلیک بر روی بله یا خیر می توانند اشتراک و یا لغو اشتراک خود را تعیین کنند. حال شما می توانید برای گزینه های بله یا خیر هم لینک مربوط به خبرنامه ی خود را قرار دهید.