مهمترین مزایایی تبلیغات اینترنتی

برخی از مهمترین مزیت های تبلیغات در فضای اینترنت به شرح ذیل می باشد:
  • ايجاد ارتباط دوطرفه
  • ايجاد يک پيوند مستقيم به ليست محصولات
  • توانايي هدفگيري ايستا و پويايي مشتريان
  • دسترسي جهاني و شبانه روزي
  • نگهداري و به روز رساني آسان
  • قابليت بالاي اندازه گيري و رد گيري و سنجش
  • قابليت فروش