نقش تصاویر در خبرنامه های ایمیلی


تصویر یک ابزار قدرتمند برای متقاعد کردن مشتریان به حرکت است. فرض کنید شما بلیطی برای سفر به جزیره کیش گرفته اید. دوست دارید چه چیزهایی در خبرنامه همراه بلیطتان باشد؟ قیمت، تاریخ و یک عکس از غروب آفتاب جزیره... این کار به مشتریان شما کمک می کند تا بتوانند تصور کنند چه تجربه لذت بخشی در انتظارشان است. این کار خیلی آسان تر است که ابتدا حس زیبای غروب آفتاب را نمایش بدهید و سپس بلیط پرواز را بفروشید.

اگر خبرنامه ها و مقالات شما شامل عکس ها باشد، چه چیزی بدست خواهید آورد؟ برای اینکه بهتر بتوانیم به شما کمک کنیم، نمونه هایی از عالی ترین تصاویر خبرنامه های مشتریان میلرلایت را انتخاب کرده ایم :

 

1- استفاده از تصاویر، برای توضیح محصول یا خدماتتان :

مثال : خبرنامه Deep Wear

 

2- استفاده از تصاویر برای اشتراک خبرهای خوب :

مثال : خبرنامه Tiny Heirloom


 

3- استفاده از تصاویر برای شناخته شدن :

مثال :  خبرنامه Marc Johns


 

4- استفاده از تصاویر برای بهبود خلق و خو :

مثال : خبرنامه Barn Image

 

5- استفاده از تصاویر فصلی :

مثال : خبرنامه Primitive Blessings


 

6- استفاده از تصاویر برای جذب کردن خوانندگان :

مثال : خبرنامه Limeapple


 

7- استفاده از تصاویر برای تحریک احساسات خوانندگان :

مثال : خبرنامه QuotesGram


8- استفاده از تصاویر برای حمایت از پیام ها :

مثال : خبرنامه Think Clearly

 

9- استفاده از تصاویر برای نشان دادن خصوصیات اخلاقی :

مثال : خبرنامه limeSHIFT

10- استفاده از تصاویر برای پرسیدن سوالات :

مثال : خبرنامه FreeYork

استفاده از تصاویر برای تحریک احساسات خوانندگان :

مثال : خبرنامه QuotesGram

استفاده از تصاویر برای حمایت از پیام ها :

مثال : خبرنامه Think Clearly

 

استفاده از تصاویر برای نشان دادن خصوصیات اخلاقی :

مثال : خبرنامه limeSHIFT

استفاده از تصاویر برای پرسیدن سوالات :

مثال : خبرنامه FreeYork