نظرسنجی حاضر درباره شرکت شاتل یکی از ارائه دهندگان سرویس اینترنت پرسرعت ADSL 2+ است. در صورت تکمیل فرم و شرکت در نظرسنجی جوایزی نیز به قید قرعه در اختیار 15 نفر از افراد قرار خواهد گرفت.

* لطفا به همه سوالات پاسخ دهید

لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید:

به چه شیوه ای از اینترنت استفاده می کنید؟
نام شرکت:
نام شرکت:

آیا با شرکت شاتل آشنا هستید و نام این شرکت را شنیده اید؟

شیوه آشنایی شما با شرکت شاتل از کدام یک از روش های زیر بوده است ؟


در صورتی که در تهران ازطریق بیلبورد یا تابلوهای تبلیغاتی با شاتل آشنا شده اید، کدام یک از بیلبوردها و یا تابلو های تبلیغاتی زیر بوده است؟به هریک از طرح های اکران شده بیلبورد های شاتل از 1 تا 4 چه نمره ای می دهید ؟( 4= عالی، 3= خوب ، 2= متوسط، 1 =ضعیف)

نمره: نمره:
نمره: نمره:
نمره: نمره:
نمره: نمره:

تمایل دارید شرکت اینترنتی شما علاوه بر اینترنت پرسرعت چه خدمت دیگری را ارایه دهد؟

شعار تبلیغاتی برای شرکت در مسابقه ویژه( به بهترین شعار جایزه ویژه ای تعلق می گیرد .)

پیشنهاد شما برای شعار تبلیغاتی شرکت اینترنتی شاتل: